Het einde van 2016 nadert en daarom willen wij u als ondernemer informeren wat u nu kunt doen om de belastingdruk dit jaar nog wat te verlichten en om achteraf niet voor verassingen te komen staan. Wij hebben een selectie gemaakt waar u het meest mee te maken zult hebben en dit zo goed mogelijk voor u op een rijtje gezet in de eindejaarstips 2016. U kunt het document ook downloaden 

Download.

Inkomstenbelasting

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) – aftrekpost van maximaal 28%

Als u in dit jaar tussen de € 2.301 en de € 309.693 investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de KIA. We spreken van een bedrijfsmiddel als u een zaak aanschaft voor uw onderneming, die niet voor de verkoop is bestemd en die meer dan € 450 heeft gekost. Als u bijvoorbeeld nu al voor € 1.500 aan bedrijfsmiddelen hebt aangeschaft voor uw onderneming en u overweegt om bijvoorbeeld een computer aan te schaffen van € 900, dan kunt u dit beter dit jaar aanschaffen. Let op dat sommige bedrijfsmiddelen expliciet zijn uitgesloten, zoals de meeste personenauto’s, grond of woonhuizen. De KIA geldt ook voor ondernemingen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting.

Milieu investeringsaftrek (MIA), Energie investeringsaftrek (EIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) – aftrekpost van maximaal 58%

Mocht u gebruik willen maken van de milieu subsidies dan moet u binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting dit melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De milieulijst 2016 kunt u vinden op onze website en uiteraard kunnen wij deze melding voor u verzorgen. Ook deze regeling geldt voor ondernemingen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting

Aanschaf auto in 2016 of in 2017?

De regels omtrent de auto van de zaak worden steeds complexer. Met ingang van 2017 gaan de categorieën bijtellingspercentages van 15% en 21% omhoog naar 22% . De categorie bijtellingspercentage van 4% blijft gelijk en de categorie bijtellingspercentage van 25% wordt verlaagd naar 22%. Als u overweegt om een auto aan te schaffen die nu in de 15% of de 21% valt, dan kunt u beter deze in 2016 aanschaffen en gebruik maken van de 60 maanden overgangsregeling. Daardoor kunt u 5 jaar lang profiteren van de regeling uit 2016. Een auto die nu valt in de 25% categorie kunt u beter in 2017 aanschaffen, zodat u kunt profiteren van de 22% categorie.

Peildatum 1 januari 2017 m.b.t. de vermogensrendementsheffing

Heeft u meer vermogen dan € 25.000 (met fiscaal partner € 50.000) dan moet u 30% belasting betalen over een fictief rendement van 1,63% of 5,5%. Wilt u hierop besparen dan is het verstandig om rekeningen zoveel mogelijk voor 1 januari (vooruit) te betalen. Hierbij kunt u denken aan rekening van de vakantie, medische kosten, etc. Mocht u een kleine hypotheek hebben en door de hoogte van de bijtelling als het gevolg van het eigenwoningforfait geen of weinig rente in aftrek kan nemen in box 1, dan kunt u overwegen om deze af te lossen. Door het aflossen verlaagd u uiteindelijk de vermogensrendementsheffing.

Let op dat er een drempel is voor de schulden die niet in aftrek genomen kan worden op het vermogen in box 3. De drempel bedraagt € 3.000 (€ 6.000 met fiscaal partner); met het aflossen van een kleine schulden (zoals credit card) voor 1 januari verlaagd u uw rendementsheffing.

Voorkom belastingrente door een voorlopige aanslag aan te vragen

Verzend u uw aangifte na 5 april 2017 en wordt de aanslag opgelegd na 1 juli 2017, dan moet u belastingrente gaan betalen vanaf 1 juli 2017 over het verschuldigde bedrag. U kunt dit voorkomen door voor 5 april u aangifte in te dienen of een voorlopige aanslag aan te vragen zodat er geen verschuldigd bedrag over blijft nadat u uw aangifte heeft gedaan. U verlaagd in het laatste geval ook uw vermogensrendementsheffing.

Periodieke giften

Als u in een periode van minimaal 5 jaar een gelijk bedrag schenkt aan een officieel erkende Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) en u laat deze overeenkomst vastleggen, dan voorkomt u een drempelbedrag (een bedrag die niet in aftrek genomen kan worden) die geldt bij de gewone giften aan ANBI’s. Gebruik hiervoor het formulier (de overeenkomst) “periodieke gift in geld” die via de site van de belastingdienst te downloaden is.

Middelingverzoek

Als u de definitieve aanslagen (dus geen aangiften) inkomstenbelasting vanaf het jaar 2010 naar ons mailt, dan zoeken wij voor u uit of u in aanmerking komt voor een belastingteruggave. Als het niks oplevert brengen wij ook niets in rekening.

BTW

Kleineondernemersregeling

Als u minder dan € 1.883 aan BTW heeft afdragen in één kalanderjaar dan kunt u mogelijk een gedeelte of het gehele bedrag aan BTW terugvragen. Dit geldt alleen voor de natuurlijke personen (IB-ondernemers), niet voor rechtspersonen (zoals B.V.’s). Denk u hiervoor in aanmerking te kunnen komen dan kunt u misschien bepaalde investeringen nog dit jaar doen of juist in 2017.

Terugvragen buitenlandse BTW (als u in het buitenland geen aangifte BTW doet)

Heeft u facturen van buitenlandse ondernemers ontvangen op naam van uw onderneming dan kan een verzoek ingediend worden om buitenlandse BTW terug te vragen. Bewaar deze bonnen en eventueel vervoersdocumenten zorgvuldig, de buitenlandse belastingdienst kan vragen om deze documenten, voordat ze overgaan tot teruggaaf.

Algemeen – voorkom problemen in de toekomst

Pensioen in eigen beheer

Door de regelgeving en de complexiteit van pensioen in eigen beheer schaft de Staatssecretaris van Financiën de opbouw pensioen in eigen beheer, met ingang van 2017, af. Mocht u pensioen in eigen beheer op dit moment nog opbouwen; zorg er dan voor dat u deze opbouw uiterlijk stopt per 1 januari 2017 en dit schriftelijk goed vastlegt! Maak tevens een afspraak met ons om te beoordelen welke optie het voordeligste is om het pensioen in eigenbeheer af te wikkelen.

 

Lening en rekening-courantovereenkomst

Zorg ervoor dat leningen en rekening-courant posities van uw onderneming zorgvuldig heb vastgelegd op papier door middel van een getekende overeenkomst met aflossingsschema en zakelijke rente..

Bewaar uw administratie zorgvuldig minimaal 7 jaar

Iedere ondernemers is verplicht zijn administratie op orde te hebben en dit minimaal 7 jaar te bewaren.

Registreer de uren voor het urencriterium

Leg goed vast dat u minimaal 1225 uur heeft besteed aan uw ondernemingsactiviteiten en dat dit aansluit met uw agenda en verkoopfacturen.

Auto van de zaak

Als u een auto op naam van de onderneming hebt staan en u rijdt niet meer dan 500 km (op jaarbasis) privé met de auto dan voorkomt u een bijtelling. Het is bijzonder belangrijk deze km administratie zorgvuldig en volledig te voeren om te bewijzen dat u inderdaad niet meer dan 500 km privé heeft gereden. Achteraf een administratie opmaken als de fiscus er om vraagt zal meestal zonder succes zijn met als gevolg dat er een naheffingsaanslag wordt opgelegd met belastingrente en een boete.

Mocht u wel voor de bijtelling kiezen en dus geen verplichting hebben om de km bij te houden, dan kan het toch verstandig zijn de zakelijke km en de privé km bij te houden. Want niet alleen in de inkomstenbelasting krijgt u een bijtelling; ook in de BTW krijgt u te maken met een correctie (aangifte laatste kwartaal). Dit bedraagt in de meeste gevallen 2,7% van de cataloguswaarde van de auto of naar rato van de zakelijk/ privé gereden kilometers. Dit laatste kan dus voordelig uitpakken.

Uitvoeren naar landen binnen en binnen en buiten de EU

Bewaar alle vervoersdocumenten zorgvuldig om te kunnen bewijzen dat goederen inderdaad Nederland hebben verlaten en u terecht het 0% tarief heeft gehanteerd in uw aangifte BTW. Anders zal de belastingdienst bij een boekenonderzoek 21% kunnen naheffen.

Factuurvereisten

Accepteer alleen facturen van uw leveranciers die voldoen aan de factuurvereisten (makkelijk te controleren via de site van de Belastingdienst). Voldoen uw inkoopfacturen niet aan deze vereisten, dan mag u de BTW ook niet als voorbelasting claimen in uw BTW aangifte.

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)

Tot 1 mei 2016 konden opdrachtgevers en opdrachtnemers zekerheid hebben over de arbeidsrelaties die ze met elkaar aangegaan zijn via de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Dit systeem is voor de ondernemers helaas overgegaan naar de wet DBA. Voor verreweg de meeste ondernemers is het duidelijk dat ze ondernemer zijn en hoeven ook geen enkele actie te ondernemen. Alleen bij aannemen van opdrachten waarbij het niet duidelijk is of er een gezagsverhouding is kan men via de modelovereenkomsten, die de belastingdienst ter beschikking stelt, vooraf “zekerheid” hebben. Echter als de Belastingdienst vaststelt dat er niet conform deze overeenkomst wordt gewerkt, dan vervalt deze zogenaamde zekerheid.

Huurt u een zzp-er in en deze opdrachtnemer moet zich aan uw aanwijzingen houden m.b.t. de werkinstructies hoe hij zijn opdracht uitvoert, dan kunt u gebruik maken van de modelovereenkomsten en deze laten goedkeuren door de belastingdienst. Of er daadwerkelijk sprake is van een dienstverband of niet, bepaald uiteindelijk niet de belastingdienst, maar de rechter. In alle andere gevallen; u bent de opdrachtnemer of u bent opdrachtgever en de opdrachtnemer bepaald zelf hoe hij zijn opdracht uitvoert, hoeft u geen actie te ondernemen.

2017-05-21T19:57:17+00:00