Het einde van het kalenderjaar nadert en daarom willen wij u als ondernemer informeren wat u nu kunt doen om de belastingdruk dit jaar nog wat te verlichten en om achteraf niet voor verassingen te komen staan. Wij hebben een selectie gemaakt waar u het meest mee te maken zult hebben en dit zo goed mogelijk voor u op een rijtje gezet.

Inkomstenbelasting

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA, aftrekpost van maximaal 28%)

Als u in dit jaar tussen de € 2.301 en de € 309.693 investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de KIA. We spreken van een bedrijfsmiddel als u een zaak aanschaft voor uw onderneming, die niet voor de verkoop is bestemd en die meer dan € 450 heeft gekost.

Als u bijvoorbeeld nu al voor € 1.500 aan bedrijfsmiddelen heb aangeschaft voor uw onderneming en u overweegt om bijvoorbeeld een computer te kopen, dan kunt u dit beter dit jaar aanschaffen. Anders is het fiscaal verstandiger om deze pas begin volgend jaar aan te schaffen, zodat u in 2016 misschien wel boven de drempel van € 2.301 komt.

Let op sommige bedrijfsmiddelen zijn expliciet uitgesloten, zoals de meeste personenauto’s. De KIA geldt ook voor ondernemingen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting.

Milieu investeringsaftrek (MIA), Energie investeringsaftrek (EIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

In de bijlage hebben wij de milieu lijst 2015 toegevoegd. Mocht u gebruik willen maken van de milieu subsidies dan moet u binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting dit melden bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).

De milieulijst 2015 kunt u vinden op onze website en uiteraard kunnen wij deze melding ook voor u verzorgen.

Aanschaf auto 2015 of 2016?

De regels omtrent de auto van de zaak worden steeds complexer. Met ingang van 2016 gaan de bijtellingspercentages van 14% en 20% omhoog naar 15% en 21%. Ook worden de milieu eisen (normen voor de CO2 uitstoot) veel strenger voor het toepassen van de verschillende bijtellingscategorieën.

Als u overweegt om een nieuwe auto aan te schaffen dan kunt u beter deze in 2015 aanschaffen en gebruik maken van de 60 maanden overgangsregeling. Daardoor kunt u 5 jaar lang profiteren van de regeling uit 2015.

Peildatum 1 januari m this article.b.t. de vermogensrendementsheffing

Heeft u meer vermogen dan € 21.330 (met fiscaal partner € 42.660) dan moet u 1,2% betalen over het meerdere.  Wilt u hierop besparen dan is het verstandig om rekeningen zoveel mogelijk voor 1 januari (vooruit) te betalen. Hierbij kunt u denken aan rekening van de vakantie, medische kosten, het aanvragen van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting en deze op tijd betalen, etc.

Let op dat er ook een drempel is voor de schulden die niet in aftrek genomen kan worden op het vermogen in box 3. De drempel bedraagt € 3.000 (€ 6.000 met fiscaal partner); met het aflossen van een kleine schulden  (zoals credit card) voor 1 januari verlaagd u ook uw rendementsheffing.

De ouderentoeslag verdwijnt in 2016! Hierdoor hebben ouderen geen recht meer op extra heffingsvrij vermogen en dat resulteert niet alleen in extra heffing in box 3, maar heeft ook invloed op uw toeslagen.

Periodieke giften

Als u in een periode van minimaal 5 jaar een gelijk bedrag schenkt aan een officieel erkende Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) en u laat deze overeenkomst vastleggen dan voorkomt u een drempelbedrag (een bedrag die niet in aftrek genomen kan worden) die geldt bij de gewone giften aan ANBI’s. Gebruik hiervoor het formulier (de overeenkomst) “periodieke gift in geld” die via de site van de belastingdienst te downloaden is.

Middelingverzoek

Als u de definitieve aanslagen (dus geen aangiften) inkomstenbelasting vanaf het jaar 2009 naar ons mailt, dan zoeken wij voor u uit of u in aanmerking komt voor een belastingteruggave. Als het niks oplevert brengen wij ook niets in rekening.

BTW

Kleineondernemersregeling

Als u minder dan € 1.883 aan BTW heeft afdragen in één kalanderjaar dan kunt u mogelijk een gedeelte of het gehele bedrag aan BTW terugvragen. Dit geldt alleen voor de natuurlijke personen (IB-ondernemers), niet voor rechtspersonen (zoals B.V.’s). Denk u hiervoor in aanmerking te kunnen komen dan kunt u misschien bepaalde investeringen nog dit jaar doen of juist in 2016.

Terug vragen van BTW bij wanbetalers

Mocht u oninbare debiteuren hebben dan heeft u waarschijnlijk de BTW al afgedragen aan de belastingdienst. Veel ondernemers sturen “dan maar een credit-factuur” en vragen zo de BTW terug in de eerst volgende aangifte. Dit is formeel niet de juiste weg en zal bij een boekencontrole door de belastingdienst ook gecorrigeerd worden.

Stuur een verzoek, met een kopie van de factuur die niet betaald wordt, naar uw belastingkantoor binnen een maand waarin duidelijk werd dat de factuur niet betaald ging worden.

Terugvragen buitenlandse BTW (als u in het buitenland geen aangifte BTW doet)

Heeft u facturen van buitenlandse ondernemers ontvangen op naam van uw onderneming dan kan een verzoek ingediend worden om buitenlandse BTW terug te vragen. Bewaar deze bonnen en eventueel vervoersdocumenten zorgvuldig, de buitenlandse belastingdienst kan vragen om deze documenten, voordat ze overgaan tot teruggaaf.

Algemeen – voorkom problemen in de toekomst

Lening en rekening-courantovereenkomst

Zorg ervoor dat leningen en rekening-courant posities op de balans van uw onderneming zorgvuldig heb vastgelegd op papier door middel van een getekende overeenkomst.

  • Afwaardering vordering

Als uw onderneming een lening heeft uitstaan die niet goed is onderbouwd of waarvan helemaal niets is vastgelegd en deze lening wordt niet terug betaald, dan ontstaat er een groot risico dat de belastingdienst deze afwaardering niet accepteert. Stel daarom een zakelijke leenovereenkomst op die voldoet aan de eisen.

Wij kunnen hierbij uiteraard van dienst zijn omdat wij gebruik maken van de meest actuele juridische modelovereenkomsten.

  • Schuld DGA een de B.V.

Voorkom dat u een hoge schuld aan uw BV heeft. De belastingdienst neemt dan snel aan dat dit vermogen is onttrokken aan de onderneming; zeker als er geen overeenkomst met afbetalingsschema is opgesteld en de DGA over weinig financiële middelen beschikt om dit terug te betalen.

Let op; als er ook nog eens een pensioenverplichting op de balans voorkomt en naast de vordering op de DGA er ook nog eens weinig bezittingen op de balans heeft staan, dan zal de fiscus niet alleen een uitdeling willen vaststellen, maar ook nog eens afkoop van pensioen.

Naast dividendbelasting, zal er ook nog loonbelasting nageheven (52%) worden, revisierente (20%) en boetes worden opgelegd.

Bewaar uw administratie zorgvuldig minimaal 7 jaar

Iedere ondernemers is verplicht zijn administratie op orde te hebben en dit minimaal 7 jaar te bewaren.

Registreer de uren voor het urencriterium

Leg goed vast dat u minimaal 1225 uur heeft besteed aan uw ondernemingsactiviteiten en dat dit aansluit met uw agenda en verkoopfacturen. Ook voor de meewerk aftrek.

Auto van de zaak

Als u een auto op de balans van uw onderneming heb staan en u rijdt niet meer dan 500 km (op jaarbasis) privé met de auto van voorkomt u een bijtelling (meestal 25% van de cataloguswaarde). Het is bijzonder belangrijk deze km administratie zorgvuldig en volledig te voeren om te bewijzen dat u inderdaad niet meer dan 500 km privé heeft gereden.

Achteraf een administratie opmaken als de fiscus er om vraagt zal meestal zonder succes zijn met als gevolg dat er een naheffingsaanslag inkomstenbelasting wordt opgelegd met belastingrente en een flinke boete.

Mocht u voor de bijtelling kiezen en dus geen verplichting hebben om de km bij te houden, dan kan het toch verstandig zijn de zakelijke km en de privé km bij te houden.

Want niet alleen in de inkomstenbelasting krijgt u een bijtelling; ook in de BTW krijgt u te maken met een correctie (aangifte laatste kwartaal). Dit bedraagt in de meeste gevallen 2,7% van de cataloguswaarde of naar rato van de zakelijk/ privé km en kan dus voordelig uitpakken.

Uitvoeren naar landen binnen en buiten de EU

Bewaar alle vervoersdocumenten zorgvuldig om te kunnen bewijzen dat goederen inderdaad Nederland hebben verlaten en u terecht het 0% tarief heeft gehanteerd in uw aangifte BTW. Anders zal de belastingdienst bij een boekenonderzoek 21% naheffen.

Factuurvereisten

Accepteer alleen facturen van uw leveranciers die voldoen aan de factuurvereisten (makkelijk te controleren via de site van de Belastingdienst). Voldoen uw inkoopfacturen niet aan deze vereisten, dan mag u de BTW ook niet als voorbelasting claimen in uw BTW aangifte.

VAR verdwijnt per 1 april 2016 (wetsvoorstel)

Er kan door de ondernemer dan geen VAR verklaring worden aangevraagd. Wel is het mogelijk om een overeenkomst te laten beoordelen door de belastingdienst, zodat je zeker weet dat de opdrachtgever geen loonheffing hoeft in te houden. Er zijn verschillende voorbeeldovereenkomsten te downloaden bij de belastingdienst.

Als je gebruik maakt van deze voorbeeldovereenkomsten, dan ben je zeker van het feit dat de Belastingdienst oordeelt dat de opdrachtgever geen loonheffing hoeft af te dragen.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, maar mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van onze informatiebrief of nog andere vragen hebben dan vernemen wij dat vraag van u.

2017-05-21T19:57:17+00:00