Op 12 augustus 2016 is er uitspraak gedaan door de Hoge Raad aangaande het eventueel aftrekken van de kosten van de huurwoning. Dit kan, voor de zelfstandige, een voordeel opleveren en daarom willen wij u hierover informeren.

Een huurrecht is een vermogensrecht en kan worden aangemerkt als ondernemingsvermogen, mits er tenminste 10% van de huurwoning wordt gebruikt als werkruimte voor de onderneming. De ondernemer kan dus kiezen of het huurrecht tot het privévermogen hoort of tot het ondernemingsvermogen. Het is belangrijk om dit vanaf het begin juist te vast te stellen (etiketteren). Achteraf herstellen is slechts in enkele gevallen mogelijk.

Geldt dit voor?

  • Heeft u een huurwoning?
  • Gebruikt u ten minste 10% van uw huurwoning om de onderneming te drijven en u kiest ervoor om het huurrecht als zakelijk te beschouwen?
  • Bent u dit jaar of vorig jaar (als uw aangifte inkomstenbelasting nog niet definitief is vastgesteld) begonnen met uw onderneming of heeft u dit jaar of vorig jaar een (nieuwe) huurwoning?

Als het antwoord op alle vragen ja is, dan kan u de kosten voor de huurwoning in aftrek nemen. Dus niet alleen de huurkosten, maar ook de kosten voor gas, water, elektra, verzekering, e.d.. Hiertegenover staat wel de eventuele huurtoeslag en een bijtelling in de inkomstenbelasting (het zogenaamde woningforfait; artikel 3.19 wet inkomstenbelasting).

Hoe gaat dat in zijn werk?

Een voorbeeld voor 2016. Stel dat de huur € 600 per maand bedraagt, de bijkomende kosten voor gas, water, elektra e.d. bedragen € 200 per maand, de huur toeslag bedraagt € 100 per maand en de WOZ waarde van de woning is € 150.000. U gebruikt 20% van uw huurwoning voor uw ondernemingsactiviteiten.

De uitwerking. Het vermogensrecht (huurrecht) wordt voor 1 euro (symbolisch) op de balans gezet, omdat het niet verkoopbaar is. U neemt voor € 8.400 (=12 * € 600 + 12 * € 200 – 12 * € 100) op als kosten in uw winst en verliesrekening van uw onderneming.

Vervolgens verwerk u de bijtelling privé gebruik woning. Dit is € 150.000 * 1,85% = € 2.775 * 80% (dit is het privé gedeelte) = € 2.220.

Er wordt in dit voorbeeld een extra aftrekpost gecreëerd van € 8.400 – € 2.220 = € 6.180. Mocht het voor u relevant zijn of nog vragen hebben, dan vernemen wij dat graag!

Relevante websites

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2016:1899

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/werkruimte/

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/woning/eigenwoningforfait/privegebruik_woning/

2017-02-22T12:10:51+00:00