mei 1, 2020

Bijzonder uitstel van betaling van belastingen aangepast

De Belastingdienst heeft via het FFD (Forum Fiscaal Dienstverleners), een nadere uitleg gegeven over de toepassing van de regeling voor uitstel van betaling van belastingen. Hieruit blijkt dat voor de startdatum voor de driemaandentermijn voor alle aanslagen wordt aangesloten bij het moment waarop uitstel wordt gevraagd. Er gaat dus geen nieuwe driemaandentermijn lopen voor nieuwe aanslagen. Op hun website wordt het volgende voorbeeld gegeven: Voorbeeld: Uw klant ontvangt een naheffingsaanslag loonheffingen (LH) over het tijdvak februari. De dagtekening is 21 april 2020 en de uiterste betaaldatum 5 mei 2020. Met dagtekening 1 mei 2020 dient u voor uw klant een […]
mei 1, 2020

Aanvullende ondersteunende maatregelen door het kabinet

Op 24 april 2020 heeft het kabinet aanvullende fiscale maatregelen bekend gemaakt om ondernemingen te ondersteunen zodat zij zo goed mogelijk de huidige Covid-19 crisis kunnen doorstaan. Versoepeling urencriterium voor zzp-ers. Ondernemers hebben recht op diverse faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek. Hier kunnen ondernemers alleen gebruik van maken als ze 1225 uur per jaar aan hun onderneming besteden en ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Om te voorkomen dat ondernemers het recht op deze aftrek verliezen zal de Belastingdienst voor de periode van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 er van uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming […]