DISCLAIMER

Deze website www.clearviewfinance.nl (de “Website”) is eigendom van Clearview Finance B.V. (hierna te noemen
“Clearview”), een onderneming met adres Ien Dalessingel 1 H 2 Hoog in Utrecht. Clearview is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62454498.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Inhoud Website Clearview behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen. Clearview besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van
(informatie op) de Website is voor eigen risico.

Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden. Alle prijzen getoond op de Website zijn onder voorbehoud van fouten veroorzaakt door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Informatie, dus ook aanbod van producten en diensten kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Clearview niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen u en Clearview.

Aansprakelijkheid

Clearviewis niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van

(informatie op) de Website.

Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en Clearview tot stand op grond van fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie. Clearview is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en Clearview is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is Clearview niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden. De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. Clearview aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

Intellectueel Eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij Clearview. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Clearview is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Virtuele Assistent

Op onze website staat een virtuele assistent die vragen kan beantwoorden rond juridische en fiscale aangelegenheden. Wij zijn zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de gebruikers van deze virtuele assistent. Echter kunnen wij niet garanderen dat deze informatie steeds actueel, foutloos of volledig is. Bijgevolg kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die de virtuele assistent geeft. Tevens kan er geen aansprakelijkheid ontstaan voor schade volgend uit onjuistheden, onvolledigheden of vertragingen in de aangeboden informatie.

De virtuele assistent kan hyperlinks, foto’s, video’s, of andere verwijzingen naar (niet-)commerciële inhoud bevatten. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie van derden.

Daar de inhoud en vormgeving is ontwikkeld door accounton.io, kan de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan ons, onze licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons en onze licentiegever mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.

Contact

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met Clearview via info@clearviewfinance.nl.